Wat is de wettelijke bedenktijd bij het kopen van een huis op Curaçao?

Op Curaçao heeft de koper van een woning na ondertekening van het koopcontract volgens de wet drie dagen bedenktijd. De wettelijke bedenktijd is een dwingend recht, er mag dus niet van worden afgeweken. Binnen deze drie dagen bedenktijd heeft de koper het recht om zonder opgave van redenen van de aankoop van de woning af te zien. Maar waarom eigenlijk drie dagen bedenktijd? 

Het idee hierachter is dat de koper nog de gelegenheid heeft om deskundigen te raadplegen. Als koper moet je vaak snel handelen, omdat meerdere gegadigden dezelfde woning willen kopen. Door de drie dagen bedenktijd word je als koper beschermd en heb je zonder risico de tijd om nader onderzoek te doen naar bijvoorbeeld de bouwkundige staat van de woning, waarbij eventueel verborgen gebreken aan het licht komen, of naar de reële waarde van de aankoopsom. De verkoper heeft geen wettelijke bedenktijd. Dit kan anders afgesproken worden in het koopcontract, maar komt weinig voor.

De drie dagen bedenktijd gaat in om 0.00 uur na de dag waarop de koper een door hem en de verkoper ondertekend exemplaar van het koopcontract heeft ontvangen. Dus ook als de koper als eerste tekent, moet hij eerst het door beide partijen ondertekende koopcontract hebben ontvangen. Pas dan begint de bedenktijd om 0.00 uur. Let op! Minimaal twee dagen van de drie dagen bedenktijd mogen geen zaterdag, zondag of erkende feestdag zijn. Dit is belangrijk om rekening mee te houden rond de kerst en andere nationale feestdagen op Curaçao.

Voorbeeld: als de koper maandag het door beide partijen ondertekende koopcontract ontvangt, eindigt de bedenktijd op donderdag om 23:59 uur. Als de koper donderdag het door beide partijen ondertekende koopcontract ontvangt, eindigt de bedenktijd op maandag om 23:59 uur.

In het koopcontract wordt een verklaring van de koper opgenomen, waarin hij verklaart een exemplaar van het door beide partijen ondertekende koopcontract te hebben ontvangen. Dit wordt een ontvangstbevestiging genoemd en is vaak de laatste pagina van het koopcontract.

Heb je vragen over de drie dagen bedenktijd of wil je meer informatie over het kopen en verkopen van onroerend goed op Curaçao? Neem contact op met Joubert Realty.

Emancipatie Boulevard 25, Willemstad, Curaçao
Telephone (+5999) 737 6244
Fax (+5999) 737 6438
Mobile (+5999) 560 1827