Onroerendezaakbelasting (OZB)

Per 1 januari 2014 is de grondbelasting op Curaçao vervangen door de onroerendezaakbelasting (OZB). De wetgeving hiervoor werd al in mei 2013 door de Staten goedgekeurd. Toch hoor je overal mensen hierover praten omdat de definitieve aanslagen kort geleden bij velen zijn binnengekomen. Het blijft dus actueel!

Welke veranderingen zijn er?

Wij halen enkele opvallende regels op. Bijvoorbeeld, bij een opstal op huurgrond dat eigendom is van het Land Curaçao, is de huurder van de grond belastingplichtig voor de waarde van de opstal. Eveneens is de berekening van het te betalen tarief veranderd en mogelijk ook de waarde waarover het tarief berekend wordt. Boven alles dient u rekening te houden met de betaling, want een OZB-aanslag die definitief is, moet binnen 2 maanden na dagtekening zijn betaald.

Hieronder staat de tabel waar u met de hoogte van de waarde moet rekening houden:

Meer dan Doch niet meer dan Bedraagt de belasting Benevens voor elk bedrag boven dat in kolom I
I  II  III  IV
 -  350.000 *  - 0.4%
350.000  * 750.000  1.400 * 0.5% 
750.000 *  - 3.400 * 0.6%

* Alle bedragen luiden in Nafl.

Uitgebreide informatie over de OZB, kunt u vinden op de website van de Curaçaose belastingdienst http://www.ozb.belastingdienst.cw/nl/. Onder ‘Van Wetgeving en Tarieven’, ‘Hoe de OZB werkt’ en ‘Voorlichtingen’ wordt u op heldere wijze wegwijs gemaakt over deze materie.

Heeft u nog meer vragen, neem dan gerust contact met ons op of vraag uw belasting adviseur.

Heeft u het vermoeden dat de waarde van uw pand of perceel niet klopt, dan kunt u Taxatienkantoor Joubert inschakelen om een speciale waardebepaling te maken zodat u hiermee een bezwaar kan indienen. Vraag vrijblijvend voor advies.

Emancipatie Boulevard 25, Willemstad, Curaçao
Telephone (+5999) 737 6244
Fax (+5999) 737 6438
Mobile (+5999) 560 1827