Meldingsplicht en onderzoeksplicht

Een koper heeft recht op juiste informatie en als verkoper ben je wettelijk verplicht die informatie te geven. Dit heet de mededelingsplicht en houdt in dat je het de koper moet vertellen als jouw woning gebreken heeft die niet te zien zijn, maar waarvan jij wel op de hoogte bent.

Tegenover deze mededelingsplicht van de verkoper staat de onderzoeksplicht van de koper. Hij wordt geacht zowel de bouwkundige als de juridische staat van de woning te onderzoeken.

Kortom: de koper is verplicht vragen te stellen en de verkoper is verplicht die vragen naar eer en geweten te beantwoorden.

Meldingsplicht

Een goede makelaar zal zeker het belang van openbaarmaking benadrukken. Transparant zijn over wat je verkoopt verlicht de verkoopstress en vereenvoudigt het verkooptraject. Het moedigt ook het vertrouwen van kopers aan. Geen huis is zonder gebreken, dus het kan achterdocht kweken als je probeert je huis te verkopen als zijnde zonder gebreken.

Sommige verkopers geloven ten onrechte dat het verkopen van een huis met verborgen gebreken geen gevolgen met zich meebrengt. Het tegendeel is waar. Het verkopen van een huis met verborgen gebreken kan wel degelijk juridische gevolgen hebben. Echter, als de toekomstige koper het huis met de bestaande gebreken kent en het huis alsnog wilt kopen, kan de verkoper achteraf niet verantwoordelijk gehouden worden.

Kopers moeten weten over grote of structurele gebreken. Verwar daarom een schuine tegel in de keuken niet met een scheur in de fundering. Andere belangrijke punten om melding van te maken, zijn o.a.:

- Lekkend dak
- Termieten in de dakspanten
- Waterschades
- Grondverzakkingen
- Problemen met elektra

Wees open, want verborgen gebreken die plotseling toch opduiken, kunnen ertoe leiden dat een koper terugtrekt of een zaak begint. Voor beide partijen uiterst vervelend en verliesgevend.

Onderzoekersplicht

Voor de koper is het zeer belangrijk dat onderzoek gedaan wordt naar de koopwoning. Ben je enigszins onzeker over de staat van jouw droomhuis? Laat een bouwtechnische keuring uitvoeren. Hiermee krijg je een goed, objectief en betrouwbaar inzicht in de staat van de woning. Zodat je weet wat je koopt.

Ook de andere bovengenoemde onderwerpen zijn belangrijk voor de koper om na te lopen. Enkele van de meest voorkomende punten die een koper moet onderzoeken, zijn:

- Bouwtechnische staat van de woning
- Elektrische storingen
- Problemen met het dak
- Vocht
- Structurele problemen in de funderingen en muren
- Bestemmingsplan

Als je als koper vooraf goed onderzoek doet, geeft dit rust. Je hebt een beter beeld van de woning en de gebreken, wat helpt bij het budgetteren voor eventuele reparaties of verbouwingen en het onderhandelen van de uiteindelijke verkoopprijs.

Ondanks dat de koper een onderzoeksplicht heeft en de verkoper een mededelingsplicht, kan het zijn dat er een gebrek aan het licht komt. Joubert Realty heeft jarenlange ervaring in de koop- en verkoop van onroerend goed en kan je als geen ander helpen bij dit traject. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Emancipatie Boulevard 25, Willemstad, Curaçao
Telephone (+5999) 737 6244
Fax (+5999) 737 6438
Mobile (+5999) 560 1827